ortopeda - prof. dr hab. n.med. Maciej Kołban Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

E-MAIL:
gabinet@kolban.ifg.pl
Ortopeda Szczecin

Ortopeda Szczecin

Prof. PUM dr hab. n. med. MACIEJ KOŁBAN

 • Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Emerytowany Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii Dziecięcej
  Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

 • Od 2020 roku przyjmuje w Spółdzielni Medicus.
 • Od 2004 do 2020 Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
 • Od 2010 roku Wykładowca Szkoły Ortopedii Dziecięcej w Uniejowie.
 • Promotor 7 obronionych przewodów doktorskich.
 • Recenzent ponad 20 rozpraw doktorskich i 3. przewodów habilitacyjnych.
 • Od 2014 nadal członek Wojewódzkiej Komisji Zdarzeń Medycznych -powołany przez Wojewodę.
 • 0d 2009-do 2018 członek Biura Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Zachodniopomorskiej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
 • 2012-2014 Prezydent PPOS- Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej.
 • 2008 rok powołanie do Rady Naukowej czasopisma "Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska".
 • 2007 - stanowisko profesora nadzwyczajnego Pomorskiej Akademii Medycznej.
 • 2005 -2008 Specjalista Wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla województwa lubuskiego.
 • 2005 rok powołanie do Rady Naukowej czasopisma „Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja”
 • 2002-2005 Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PAM.
 • 2004 - Przewodniczący Komitetu Naukowego Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr.
 • 2001 rok - powołanie na członka Socie’te’ Internationale de Chirurgie Orthope’dique et de Traumatologie (SICOT).
 • Od 2001 rok - członek Rady Społecznej SPSK nr 2 w Szczecinie.
 • 1999 roku- uzyskanie stopnia naukowego dr habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy .” Zmienność kąta antetorsji głowy i szyjki kości udowej w pomiarach ultrasonograficznych u dzieci zdrowych i w wybranych schorzeniach prowadzących do niezborności stawu biodrowego leczonych operacyjnie”
 • 1990 rok- członek Międzynarodowego Towarzystwa Badań Ultrasonograficznych Narządu Ruchu (ISDULA)
 • 1992-1996 Przewodniczący Oddziału Pomorskiego PTOiTr
 • 1989 rok- uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy ” Zastosowanie ultrasonografii w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia wrodzonej dysplazji stawu biodrowego u noworodków i niemowląt”
 • 1988 rok II°- specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • 1980 rok- po uzyskaniu dyplomu rozpoczęcie pracy w Klinice Ortopedii PAM